Bize Ulaşın: 0212 771 22 15
hesabim
fatih kuluçka logo
sepet

Kuluçka Makinesinde Yaşanan Çıkım Sorunlarının Nedenleri

Kuluçka makinelerinin kullanım amacı kuluçkaya konulan yumurtalardan yüksek verim alınmasıdır. Eğer beklenen bu verim alınamıyor ise o zaman kuluçka makinesi çıkım sorunlarının nedenleri araştırılmalıdır. Bu araştırmayı yapmak içinde çıkım olmayan yumurtaların kırılarak incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme sonucunda ölümlerin hangi günlerde gerçekleştiği belirlenebilir. Yumurtaların hangi günlerde öldüğüne bağlı olarak ise ölüm nedenleri ve bu ölümleri etkileyen etmenler belirlenebilir. Böylelikle sorunlar doğru bir şekilde tespit edilir ve çözüme ulaştırılır.

Kırılan Yumurtaların Sınıflandırılması

Kırılan yumurtalarda ki ölümlerin ilk 24 saat ile yedi gün arasında olup olmadığını anlayabilmek için şu belirtiler aranmalıdır. Bu yumurtalarda kanlı halka gelişmişti ve beyaz beneklidir. Bu yumurtaların dölsüz oldukları anlamına gelmektedir.

Yumurtaların yedinci gün ile on üçüncü gün arasında ölüp ölmediğini anlamak için ise gözlemlenmesi gereken belirtiler şunlar olmaktadır. Yumurtalarda siyah göz oluşur ancak embriyonlar yumurtaların kabuklarını dolduramazlar. Ayrıca bu süre içerisinde ölen embriyonlarda tüy oluşumu da gözlenmez.

Eğer tüylenme olmuş ise o zaman ölüm on üçüncü gün ile on altıncı gün arasında olmuş demektir. Bu embriyonun zayıf ve hastalıklı olduğunun göstergesidir. Ayrıca kuluçka döneminde olması gerekenden daha fazla elektrik kesintisi olduğu anlamına da gelebilmektedir.

Eğer ölümler kuluçkanın on altıncı ve on sekizinci günleri arasında oluşmuş ise o zaman embriyon yumurtanın kabuğunu doldurmuş olur. Ayrıca bu yumurtalarda sarı kese civcivin dışında bulunmaktadır.

Sarı kesenin yarısının veya daha fazlasının kaybolduğu durumlarda ise ölüm kuluçka süresinin on sekizinci ile yirminci günleri arasında olduğu anlamına gelmektedir.

Çıkım Sorunlarının Nedenleri

Kuluçka Makinesinde Yaşanan Çıkım Sorunlarının Nedenleri şu şekilde özetlenebilmektedir.

  1. Dölsüzlük: Dölsüzlüğü etkileyen birden fazla etmen bulunmaktadır. Bunların başında damızlıklarda ki erkek ve dişi oranının yanlış olması, yanlış damızlık yeminin kullanılması, erkeklerin yaşlı olması, yumurtaların eski olması ve damızlıkların yanlış çiftleşmeleri sayılabilir.
  2. ERKEN EMBRİYONİK ÖLÜMLER: Bu ölümlerin başlıca sebepleri arasında yumurtaların toplanmasında ve taşınmasında aşırı hırpalanmaları, çevirme ayarlarının yanlış yapılması, yumurtalara erken dönemde yapılan gereksiz müdahaleler, damızlık yemlerinde bulunan vitamin eksikliği ve makine sıcaklık ayarının yanlış olması bulunmaktadır.
  3. GEÇ EMBRİYONİK ÖLÜMLER: Bu ölümlerin yaşanmasının muhtemel sebepleri arasında genellikle kuluçka makinesi ayarlarında olan yanlışlıklar bulunmaktadır. Yanlış çevirme, ısı ve nem bunların arasında sayılabilir. Ayrıca damızlık yemlerinde ki sorunlarda geç ölümlere sebep olabilmektedir.

 

WhatsApp chat